PF JU - Katedra geografie

Termín odevzdání kvalifikačních prací


Mezní termín odevzdání závěrečných kvalifikačních prací pro květnový termín SZZ je stanoven na 02. 05. 2016 do 12.00 hod. na sekretariátě KGE. 

KGE