GEOshaker: inspirativní metodický koktejl zeměpisu


Dne 21. března 2016 proběhl v rámci předmětu Didaktika geografie výukový seminář s názvem „GEOshaker: inspirativní metodický koktejl zeměpisu“. 
Mgr. Michal Staněk, ze ZŠ Bohumila Hrabala, školy jazyků a informačních technologií z Prahy-Libně, předvedl studentům učitelství na KGE PF JU velmi originální možnosti, jak lze namíchat osobitou a dynamickou hodinu zeměpisu. Studenti se mohli inspirovat příklady z dobré praxe a obohatit se o řadu kreativních a zajímavých nápadů využitelných ve výuce zeměpisu. Pozornost byla například věnována vytvoření si vlastního žákova portfolia a sebehodnocení, myšlenkovým a pocitovým mapám či například koučování v praxi a využití mezipředmětových vazeb a metod tzv. TeamTeachingu. Zároveň velkého ohlasu se dočkala prezentace vybraných netradičních přístupů ve výuce zeměpisu (Filozofie pro děti, CLIL, BYOD aj.) či nápady na využití sociálních sítí a internetových aplikací ve výuce (Instagram, Facebook, Snapchat, Kahoot aj.).

Diskuze byla věnována otázce tykání si se žáky během výuky, možnostem sebehodnocení vlastní práce žáků či vytvoření vlastního, osobitého výukového textu ve formě pracovní učebnice.

Zároveň studenti velice kladně hodnotili přítomnost 3 žáků z 9. ročníku ZŠ Bohumila Hrabala v Praze (konkrétně byl přítomen Michal Koška, Bára Vokurková a Štěpán Jíra), kteří měli možnost volně komentovat a doplňovat slova učitele a obohacovat je o své názory a pohledy z pozice žáka, které vždy nebyly zcela shodné z názorem pana učitele a vytvářely tak vhodné prostředí pro otevřenou diskuzi. 

Tímto bychom chtěli poděkovat za realizaci výukového semináře nejenom Mgr. Michalovi Staňkovi a jeho studentům, ale také paní ředitelce ZŠ Bohumila Hrabala v Praze-Libni Mgr. Ireně Trojanové, Ph.D. za umožnění spolupráce.

 

Mgr. Michal Staněk je absolventem KGE PF JU ve studijním programu Učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Dlouhodobě, v průběhu své učitelské praxe, se věnuje dalšímu vzdělávání a spolupracuje s neziskovými organizacemi i KGE PF JU. V rámci své diplomové práce se zabýval Moderními trendy ve výuce zeměpisu 2. stupně ZŠ na příkladu učiva Země ve vesmíru.

 

Garant akce za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 
Garant akce za ZŠ Bohumila Hrabala, školu jazyků a informačních technologií v Praze-Libni: Mgr. Michal Staněk