PF JU - Katedra geografie

Termín odevzdání kvalifikačních prací


Informace pro studenty, kteří chtějí obhajovat svoji kvalifikační práci v srpnovém termínu SZZ: 
Mezní termín odvezdání kvalifikační práce byl na KGE PF JU stanoven na pátek 01. 07. 2016 do 12.00. hod. na sekretariátě KGE