PF JU - Katedra geografie

Umístění studentů KGE PF JU na Soutěži inovace praxí 5


Katedra geografie PF JU tímto gratuluje studentce Bc. Elišce Novákové za obsazení 2. místa na studentské konferenci Soutěž inovace praxí 5, která proběhla na PF JU v Českých Budějovicích dne 11. května 2016.

Eliška Nováková soutěžila s vlastní výukovou aktivitou Pohleď pohled!, která představuje možnosti využití celosvětové hry Postcrossing ve výuce zeměpisu, resp. regionální geografie, na 2. stupni ZŠ. Eliška Nováková byla oceněna za inovativní a pečlivý přístup k pedagogické praxi. Tímto Elišce jménem celé katedry geografie velice gratulujeme.

Zároveň na soutěži reprezentovali KGE PF JU také Mgr. Pavel Horejš, Mgr. Martin Kochánek, Mgr. Štěpán Klučka s výukovou aktivitou Nechte se osvítit! věnující se problematice jaderné energie a jejího negativního i pozitivního využití ve světě.

Děkujeme tímto všem zúčastněným za příkladnou reprezentaci katedry geografie PF JU v Českých Budějovicích. 

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.