Program celoživotního vzdělávání na KGE PF JU v akademickém roce 2016/2017


Vážení kolegové, zájemci o studium DVPP - Učitelství zeměpisu pro SŠ na katedře geografie (KGE) PF JU: 

Oznamujeme Vám, že z důvodu nízkého počtu přihlášených, nebude KGE v nejbližším akademickém roce 2016/2017 otevírat program celoživotního vzdělávání, studium k rozšíření výše uvedené odborné kvalifikace. Na druhé straně toto studium bude otevřené v následujícím akademickém roce 2017/2018. Po dohodě s oddělením CZV PF JU bude u těch uchazečů, kteří se přihlásí na studium do 30. 6. 2016 uchována současná přihláška a mělo by stačit za rok pouze zaslání nové online elektronické přihlášky (bude zpřesněné KGE v dostatečném časovém předstihu před červnem 2017). Samozřejmě studium bude otevřené i dalším zájemcům.

Děkujeme Vám za pochopení. Věříme, že se střetneme na KGE začátkem zmiňovaného ak. roku 2017/2018, za vedení KGE dr. Rypl, tajemník katedry pro studijní otázky.