Súčasný stav a  perspektívy geografie dopravy 2016 - nové výzvy


Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční seminář zaměřený na problematiku geografie dopravy, který se uskuteční dne 14. září 2016 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Více informací naleznete v přiloženém souboru.