Nová kniha "Current Topics in Czech and  Central European Geography Education"


Ve světově uznávaném a prestižním vydavatelství Springer v těchto dnech vychází kniha "Current Topics in Czech and Central European Geography Education" zabývající se geografickým vzděláváním v České republice a střední Evropě, jejímiž editory jsou dr. Petra Karvánková, doc. Dagmar Popjaková, dr. Michal Vančura a prof. Jozef Mládek z naší katedry. Tento skvělý počin je výsledkem orientace naší katedry na problematiku didaktiky geografie a geografického vzdělávání. Nepochybně tak přispěje k vnímání katedry geografie PF JU jako pracoviště orientovaného především na přípravu kvalitních učitelů nejen v regionu jižních Čech. Gratulujeme. 

Více informací naleznete ZDE a ZDE.