Letní termín odevzdání kvalifikačních prací


Informace pro studenty, kteří chtějí obahjovat své kvalifikační práce v letním termínu SZZ. Mezní termín pro odevzdání kvalifikačních prací byl na KGE stanoven na pátek 28. 04. 2017 do 12.00 
hod. na sekretariátě KGE. 

KGE