PF JU - Katedra geografie

Geografická obec 20. 3. 2017


Geografická akademická obec je setkání studentů a vyučujících KGE PF JU, které probíhá neformálním způsobem mimo prostory fakulty PF JU. Úkolem katedry je jednou během akademického roku toto setkání zorganizovat a úkolem studentů je tohoto setkání se zúčastnit.  

Geografická obec se uskuteční již toto pondělí 20. března ve studentském klubu Kampa ve Studentské ulici. Začátek akce je v 19 hod. 


Těšíme se na vaši účast!

KGE