PF JU - Katedra geografie

Den kateder - 10. 5. 2017


Již tradičně se naše katedra připojuje k tzv. Dni kateder, který organizuje naše fakulta. V tomto roce jsme pojali tuto akci velmi netradičně - budou organizovány dvě přednášky, které v neformálním duchu představí "alternativní" geografii. Obě přednášky pak budou probíhat ve večerních, resp. nočních hodinách na fakultě. Zde je jejich stručný popis:

"Český tramping a chataření - zářivá minulost, paďourská současnost a potenciál pro budoucnost" - přednáší doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. - 10. 5. 2017, od 20:00 na J405

"Geografie v noci – noc v geografii: Alternativní přístupy současné sociální geografie" - přednáší doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. - 10. 5. 2017, od 21:00 na J405.

Zveme proto všechny studenty, absolventy i přátele KGE k účasti. Samozřejmostí je neformální atmosféra, možná i překvapení. 

KGE