PF JU - Katedra geografie

UPOZORNĚNÍ K ORGANIZACI SZZ 


Vážení studenti, 
vzhledem ke skutečně velkému množství přihlášených bakalářských a diplomových prací k obhajobám v tomto semestru tímto oznamuji, že po dohodě s proděkankou pro studium doc. Binterovou proběhnou obhajoby bakalářských prací studijního oboru GEVES v pátek 26. 5. 2017.  
"Učitelské" bakalářské a diplomové práce budou obhajovány v původním termínu - tj. úterý 23. 5. 2017. Prosíme proto všechny studenty oboru GEVES obhajující nyní bakalářskou práci na katedře geografie, aby se v prostředí IS/STAG přehlásili na termín 26. 5. 

Děkujeme za pochopení. 

KGE