Zážitkový seminář "Nevidím" 


Studenti 5. ročníku učitelského programu, se dne 6. listopadu 2017 účastnili, v rámci nové spolupráce Střediska rané péče SPRP České Budějovice a KGE, semináře "Nevidím". Seminář nabídl, pod vedením odborných lektorek, možnosti vyzkoušet si, jak se cítí děti se zrakovým 
postižením. Studenti si vyzkoušeli své schopnosti pohybu a orientace v prostoru, stejně jako nevidomé děti. Prakticky si vyzkoušeli různé tyflopomůcky, skrze speciální brýle se vžili do pocitů dětí s různým zrakovým postižením, seznámili se s aktivitami pro rozvoj zraku a 
nabídkou pomoci Střediska rané péče.  

dr. Karvánková