Poznej svou vlast


Dne 29. listopadu 2017 proběhla další z výukových aktivit Zeměpisného badatelského klubu. Žáci z Gymnázia Česká si vyzkoušeli práci s buzolou v praxi, včetně zorientovaní mapy, a zopakovali si své vědomosti o České republice.

První část aktivity probíhala ve třídě – žáci měli k dispozici buzolu, mapu Česka se zakreslenými body a tajenku. Jejich cílem bylo odhalit, jaká zajímavá místa v České republice se skrývají pod čísly uvedenými v mapě a odhalit tak tajenku. Dále zjistili, jak daleko se daná místa nacházejí od Českých Budějovic (vzdušnou čarou) a pod jakým azimutem by se k nim, opět z Českých Budějovic, dostali. Druhá část výukové aktivity probíhala venku, kde si žáci vyzkoušeli práci s buzolou a výpočt směrového úhlu pochodu v praxi.

Lektoři: Bc. Natálie Veverková, Bc. Kristýna Jindrová, Bc. Tereza Ondráčková

Garant za Gymnázium Česká: Mgr. Jan Dvořák

Garant za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Autor fotodokumentace: Bc. Michaela Hřavová