Studentský workshop
Vánoční zeměpisné bádání


Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích pořádá dne 14. prosince 2017 studentský workshop "Vánoční zeměpisné bádání".
Studenti geografie z 5. ročníků KGE PF JU připravili, pro studenty z partnerských škol, řadu originálních výukových aktivit, které budou realizovat v průběhu celého dne.
Zároveň skrze workshop, chceme podpořit Středisko rané péče, SPRP České Budějovice, pečující o rodiny s dětmi s postižením. Studenti budou prezentovat své tyflopomůcky, vytvořené pro výuku zeměpisu pro děti se zrakovým postižením.

Pro všechny návštěvníky je připravené malé sladké překvapení:-).

Pokud budete mít jen chvilku čas a chuť, prosím, přijďte se podívat, inspirovat, pobavit se, případně se potkat s přáteli, a budete-li chtít, i možná drobně přispět do kasičky na pomoc dětem.

Těšíme se na Vás :-)
Za KGE PF JU Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., garant workshopu

Podrobný program akce naleznete zde.