Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám do nového akademického roku 2018/2019 popřál spoustu sil, elánu a tvůrčího badatelského ducha. Vítám ve studiu na katedře geografie zejména studenty prvních ročníků. Věřím, že studium geografie na naší katedře prohloubí váš pozitivní vztah k zeměpisu/geografii. Zároveň věřím, že se budete s vyučujícími potkávat nejen ve výuce, ale i na celé řadě méně formálních akcí pořádaných katedrou. Mimo jiné mohu jmenovat již tradiční Hydrosilvestr, Geografickou obec, terénní cvičení a exkurze, přednášky, workshopy apod. Nový akademický rok je zároveň spjat s určitými změnami na katedře a dalšími novinkami. Vedením katedry geografie je v současné době pověřen doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., tajemníkem a pedagogickým poradcem zůstává Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.. Nově na katedru nastoupili Mgr. Vojtěch Blažek a Mgr. Michal Staněk. Inovovali jsme studijní prostředí - učebna J406 byla přeměněna na 3D laboratoř se zařízením na modelování virtuální reality. Zároveň chystáme změny v koncepci studia a koncepci pedagogických i nepedagogických praxí. O dalších změnách vás budeme informovat. Přeji tedy ještě jednou všem úspěšný vstup do zimního semestru!

 

Za katedru geografie

Stanislav Kraft