Česká geografická společnost má nové vedení


Na 24. sjezdu České geografické společnosti, který se konal ve dnech 4. - 8. 9. 2018 v Bratislavě bylo zvoleno nové vedení a hlavní výbor České geografické společnosti. Do prezidia České geografické společnosti ve funkci vědeckého tajemníka ČGS byl zvolen doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. z naší katedry. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve prospěch české geografie.