Termín odevzdání kvalifikačních prací k SZZ


Dovolujeme si Vás upozornit, že kvalifikační práce k státním záverečným zkouškám musí být odevzdány nejpozději v pondělí 13. 1. 2014  do 14:00 na sekretariát Katedry geografie PF JU.

Katedra geografie