PF JU - Katedra geografie

SZZ-květen, srpen


Oznamujeme studentům končících ročníků, že SZZ  na katedře geografie se uskuteční v týdnu 26. 5.- 30. 5. ve všech studijních oborech. Studijní podmínky je potřeba splnit v tomto případě do 2. 5. 2014. Závěrečné kvalifikační práce musí být odevzdány nejpozději 6. 5. 2014.

 

Dále vězte, že v srpnovém fakultním termínu SZZ se uskuteční také SZZ zkoušky na katedře geografie ve všech studijních oborech. Studijní podmínky je potřeba splnit v tomto případě do 27.06. 2014.

KGE