PF JU - Katedra geografie

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ: 


 

Přijímací řízení do bakalářských oborů se koná 10. 06. 2014 a 17. 06. 2014. Úvodní informace pro obor GEVES proběhne v tyto dny v 8.00 hod. na učebně J 340. Úvodní informace pro obory se zaměřením na vzdělávání v zeměpise proběhne v tyto dny v 8.30 hod. na učebně J 340. Přijímací řízení do navazujícího magisterského učitelského studia se koná 10. 06. 2014 a 17. 06. 2014 ve 13.30 hod. na učebně J 405. Přijímacího řízení by se měli zúčastnit zájemci z jiných vysokých škol, než je PF JU v Českých Budějovicích, kteří studovali zeměpis se zaměřením na vzdělávání a potom ty zájemci z řad studentů PF JU v Českých Budějovicích, kteří neuspějí u státní závěrečné zkoušky ze zeměpisu.

 

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.