PF JU - Katedra geografie

Zeměpisné badatelské dny


Katedra geografie PF JU pořádá ve dnech 18.-20. 6. 2014 Zeměpisné badatelské dny pro vyučující zeměpisu a studenty Gymnázia Česká a olympijských nadějí a Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích.

Výukové aktivity v rámci Zeměpisných badatelských dnů budou zaměřené na praktickou terénní výuku zeměpisu ve smyslu badatelsky orientovaného vyučování. Žáci a jejich pedagogové se seznámí se základními pravidly hry geocaching, osvojí si práci s GPS navigací a získají praktickou zkušenost s geocachingem a možnostmi jeho využití ve výuce zeměpisu. Zároveň si osvojí práci s teodolitem přímo v terénu. Vyzkoušejí si základní principy měření s anemometrem, hlukoměrem či práci s půdní sondou. Zároveň jsou pro žáky připraveny zeměpisné kvízy a doplňující soutěže (poznávání minerálů, české fauny a flóry aj.). Zeměpisné badatelské dny budou probíhat v parku Stromovka v Českých Budějovicích každý den od 9 do 14 hodin.

Zeměpisné badatelské dny jsou realizovány v rámci celouniverzitního projektu ESF OP VK scienceZOOM2 zaměřeného na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů.

Více informací naleznete na přilozené pozvánce a programu.