PF JU - Katedra geografie

IV. geografické diskusní fórum

Centrum pro analýzu regionálních systémů ve spolupráci s katedrou geografie PřF UP v Olomouci, Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i. a katedrou geografie PF JU v Českých Budějovicích pořádají již čtvrtý ročník geografického diskusního fóra. V rámci letošních diskusních panelů budou diskutována témata "Geografie dopravy" a "Geografie periferie a pohraničí". Více informací naleznete zde

KGE