Zeměpisné badatelské dny ve Stromovce 

 

Ve dnech 18. - 20. 6. se uskutečnily zeměpisné badatelské dny pro vyučující, studenty gymnázií a vysokoškolské studenty zeměpisu. Zeměpisné badatelské dny proběhly v rámci realizace projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který má za hlavní cíl popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů. Hlavním organizátorem akce byla Katedra geografie PF JU. Poděkování za organizaci zeměpisných badatelských dnů patří především vedoucím akce Mgr. Petře Karvánkové, Ph.D., Mgr. Martinu Blažkovi, VŠ studentovi Janu Dvořákovi, a také koordinátorce akce Mgr. Evě Niklesové.  

Podrobnější informace o programu a realizaci akce naleznete zde.   

KGE

Zeměpisné badatelské dnyZeměpisné badatelské dnyZeměpisné badatelské dny