PF JU - Katedra geografie

Celostátní soutěž závěrečných prací na 23. sjezdu ČGS 

 

Ve dnech 25. - 28. srpna 2014 se konal 23. sjezd České geografické společnosti a zároveň 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při této příležitosti byla též vyhodnocována soutěž s názvem: „O nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie“. Naši katedru zastupoval v kategorii bakalářských prací Bc. Tomáš Květoň a v kategorii diplomových prací Mgr. Martina Rokůsková a Mgr. Jan Dvořák. 

Děkujeme našim studentům za výbornou reprezentaci katedry!  

Podrobnější informace o soutěži naleznete zde.
 

KGE

Celostátní soutěž závěrečných prací