PF JU - Katedra geografie

Přednáška odborníka


Naše katedra geografie bude mít tu čest přivítat RNDr. Libora Jelena, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Srdečně Vás zveme na jeho přednášku, která uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014. 
Více informací naleznete v pozvánce zde

Těšíme se na Vaši účast! 

KGE