PF JU - Katedra geografie

Týden geografie


Katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se jako další geografické pracoviště v Česku připojuje k mezinárodní akci „Týden geografie“. V rámci tohoto týdne, jehož účelem je zviditelnění a propagace geografie jako oboru výuky na základních, středních i vysokých školách, proběhne řada akcí pořádaných katedrou geografie PF JU. Týden geografie je oficiálně stanoven na 18. – 21. listopadu 2014, nicméně katedra organizuje v průběhu listopadu řadu dalších doprovodných akcí. Vyvrcholením týdne geografie pak bude organizace otevřeného diskusního fóra GEODID (viz dále). Všichni zájemci o následující akce jsou samozřejmě co nejsrdečněji zváni k účasti. 

 


Geocaching aneb jak najít poklad s pomocí GPS?

V rámci Týdne geografie se v pondělí 3. 11. 2014 uskutečnila výuková aktivita KGE PF JU v rámci projektu GA JU pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ Jesenice.

Žáci si během "kačerského" dopoledne vyzkoušeli práci s GPS navigací a seznámili se s principy hry geocaching. Navzdory chladnému počasí strávili žáci ve Stromovce velmi aktivní dopoledne a všichni se stali úspěšnými kačery.

Tímto děkujeme pedagogickému sboru ZŠ Jesenice, především kolegyni Mgr. Elišce Kubů. Zároveň patří náš velký dík za pedagogickou pomoc Elišce Novákové a Lence Kluzákové. Budeme se těšit na další společnou aktivitu. 

Informace o dalších plánovaných akcích naleznete zde.  

KGE