PF JU - Katedra geografie

Zeměpisný badatelský klub


V rámci projektu scienceZOOM2 založila Katedra geografie PF JU ve spolupráci s Gymnáziem v České ul. v Českých Budějovicích mimoškolní Zeměpisný badatelský klub. Tento klub dobrovolně navštěvují žáci Gymnázia v České ul. pod vedením lektorů z řad VŠ pedagogů, z řad studentů KGE PF JU i gymnaziálních učitelů. Aktivity klubu jsou zacílené na badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a vzniku zájmu o tento obor. Děti se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či přímo na vědeckém pracovišti, navštěvují řadu vzdělávacích institucí aj.  

Další aktivita Zeměpisného badatelského klubu s názvem "Přírodní katastrofy na vlastní kůži" proběhla ve čtvrtek 7. dubna.
Veškeré Informace o této proběhlé aktivitě i o dalších proběhlých aktivitách badatelského klubu naleznete také v sekci: "Výzkum-Další aktivity-Zeměpisný badatelský klub".


Garanti Zeměpisného badatelského klubu za KGE PF JU v Českých Budějovicích: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák
Garantka Zeměpisného badatelského klubu za Gymnázium, Česká ul., České Budějovice: Mgr. Eva Kovaříková