PF JU - Katedra geografie

Prof. Michael F. Goodchild v ČR


Ve dnech 12.-16. 12 zavítá do České republiky jeden z nejvýznamnějších světových geoinformatiků Prof. Michael F. Goodchild. Dne 15.12. v 15  hod. přednese Prof. Michael F. Goodchild přednášku s názvem: BIG Data and GIS, která se uskuteční v  Aule Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno.  

Náš host byl v l. 1997–2012  předsedou výkonného výboru Národního centra pro geografické informace a analýzu (National Center for Geographic Information and Analysis) a podílel se na významných projektech, které byly odstartovány v USA a později ovlivnily rozvoj v celém světě. Šlo zejména o rozpracování koncepce Digital Earth (Digitální planeta Země), která je v současnosti rozvíjena i v EU, Číně, Japonsku, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě, apod. Projekt navazoval na úspěšnou realizaci tzv. NSDI (Národní prostorové datové infrastruktury) v USA. Koncepce SDI byla uplatněna mimo jiné i při vytvoření nejvýznamnější geoinformační iniciativy EU - INSPIRE a je velice aktuální při aktuální tvorbě Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace ČR do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády ČR  ze dne 8. října 2014 č. 815, tzv. GeoInfoStrategie. 

V současnosti je prof. Goodchild aktivní na 2 univerzitách, a sice: Affiliate Professor of Geography, University of Washington, Emeritus Professor of Geography a Research Professor, University of California, Santa Barbara. 

Impozantní životopis prof. M.F. Goodchilda naleznete zde

Pozvánku na tuto jedinečnou přednášku naleznete zde

KGE