Výběrové řízení akademie věd České republiky


Ředitel Ústavu geoniky AVČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na místo postdoktoranda či doktoranda s polovičním úvazkem v Oddělení enviromentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Brně (Drobného 28) se specializací:   
Humánní geografie, popř. environmentální geografie, s výzkumným zaměřením na problematiku socioekonomických souvislostí a environmentálních a sociálních dopadů výstavby a provozu velkých technických děl (energetika, průmysl, dopravní infrastruktura)

Více informací naleznete zde

KGE