Přání katedry


Učitelé katedry přejí všem studentům, kolegům a přátelům katedry geografie příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 hodně zdraví, úspěchů osobních, i studijních a pracovních!  

KGE