Geografické didaktické dny (GEODID)


Ve dnech 21. – 22. listopadu 2014 se uskutečnil na katedře geografie PF JU v Českých Budějovicích pod záštitou projektu scienceZOOM2 seminář s názvem Geografické didaktické dny (GEODID). Seminář byl určen pro setkání odborníků geografů/vysokoškolských pedagogů a učitelů (nejenom) zeměpisu ze ZŠ i SŠ a rovněž všem studentů PF JU. Zastřešující téma semináře neslo název „Aktuální výzvy ve výuce zeměpisu“.  

Podrobnou tiskovou zprávu a video z dvoudenního semináře naleznete zde.

Naše katedra by chtěla poděkovat zejména hlavním organizátorům za přípravu celé akce. Dále samozřejmě všem zúčastněným i všem, kteří pomáhali s organizací semináře a přispěli tak k jeho realizaci. Děkujeme! 

KGE