PF JU - Katedra geografie

Věda pro každého v NC Géčko


Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích participovala v sobotu 28.2.2015 na popularizačním workshopu "Věda pro každého v NC Géčko". 
Tato celodenní akce, zaměřená na popularizaci vědy a představení JU v Českých Budějovicích veřejnosti, byla organizována za podpory projektu scienceZOOM2 v NC Géčko. 

KGE PF JU participovala na programu prostřednictvím aktivity zaměřené na hru geocaching a její pravidla. Hra byla zacílena na "malé badatele"/ účastníky akce "Věda pro každého v NC Géčko", kteří obdrželi pracovní list s úkoly a otázkami. Pro jejich vyluštění museli navštívit jednotlivá stanoviště, připravená jinými katedrami a fakultami v rámci programu, v NC Géčko. Po zjištění odpovědí musely děti vypočítat finální souřadnice a společně vyrazit na hledání pokladu (malé keše) s pomocí GPS, který byl schován mimo NC Géčko. 

Garanti aktivity za KGE PF JU v Českých Budějovicích: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák 
Studenti KGE PF JU v Českých Budějovicích participující na aktivitě: Bc. Michaela Jelínková, Bc. Kateřina Moravcová,  Barbora Müllerová, Bc. Eliška Nováková, Bc. Eliška Varausová.

Video z proběhlé akce naleznete zde.  

Všem organizátorům akce a zúčastněným děkujeme za participaci. 

dr. Karvánková, Mgr. Dvořák