Pohledy na kreativitu v geografii


Ve čtvrtek 5. března zavítal na naši katedru významný slovenský geograf, prof. RNDr. Vladimir IRA, CSc., ředitel Geografického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, který působí i v ČR na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Přednáška jednoho z předních představitelů české, resp. slovenské geografie přilákala velké množství studentů a zcela zaplnila celou posluchárnu. Někteří studenti museli dokonce během celé přednášky stát. Přednáška nesla název ,,Pohledy na kreativitu v geografii''. Pan profesor se věnoval fenoménu kreativity ve společnosti v geografických souvislostech. Ústředními tématy byly hlavní činitelé kreativity, otevřenost společnosti ke kreativitě, koncentrace kreativity ve velkých městech, vliv kreativity na populační růst velkých center a obecně na jejich regionální rozvoj apod.

Touto cestou děkujeme panu profesorovi za velmi podnětnou a přínosnou přednášku. 

KGE