Seminář pro učitele geografie na Ostravské univerzitě


V úterý 3. února 2015 se konal na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF, Ostravské univerzity již 20. ročník Semináře pro učitele geografie ZŠ a SŠ.  
Katedra geografie PF JU participovala na organizaci semináře realizací 2 samostatných workshopů pro učitele zeměpisu/geografie z praxe.

Program semináře:
 

 

 

Skupina A     PROGRAM 3. 2. 2015

08:30 – 09:00

atrium

Prezence, coffee break

09:00 – 09:15

atrium

Zahájení (Mgr. Barbara Baarová)

09:15 – 10:15

M109

Badatelsky orientovaná výuka
(Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák, KGE PF JU)

10:15 – 10:30

 

Pauza

10:30 – 11:30

M427

Moderní technologie ve výuce 
(dr. Małgorzata Pietrzak, Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

11:30 – 12:30

atrium

Obědový raut

12:30 – 13:15

M109

Využitelnost hry geocaching ve výuce

(Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák, KGE PF JU)

13:15 – 13:25

 

Pauza

13:25 – 14:10

M427

Kreativní myšlení, aktivizační metody

(dr. Małgorzata Pietrzak, Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

14:10 – 14:30

atrium

Coffee break

14:30 – 16:00

M427

Ukrajinsko-ruský konflikt

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

 

Pozvánku a program proběhlé akce naleznete zde

KGE