Příměstský tábor Zvídavý Zvěd… aneb věda není nuda II.


Týdenní příměstský tábor Zvídavý Zvěd… aneb věda není nuda II. se zaměřením na badatelsky orientované vyučování přírodovědných oborů.
V návaznosti na úspěšný letní běh příměstského tábora Zvídavý zVěd… aneb věda není nuda, realizovala katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích v rámci projektu scienceZOOM2 jarní pokračování této vydařené aktivity.

25 malých zvídavých vědců se zúčastnilo příměstského tábora PF JU zaměřeného na badatelsky orientované vyučování (BOV) přírodovědných a technických oborů
(projekt scienceZOOM2)

Ve dnech 16. 2. až 20. 2. 2015 proběhl v rámci realizace projektu scienceZOOM2, který je zaměřen na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů, druhý příměstský tábor PF JU v Českých Budějovicích. Celkem 25 žáků ZŠ/SŠ se na jeden týden proměnilo ve vědecké pracovníky, "malé zvídavé vědce", bádající v oblastech zeměpisu, hudební vědy, biologie, biogeografie, astronomie, fyziky a technické výchovy.

Příměstský tábor byl zacílen na implementaci metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování přírodovědných a technických oborů. Badatelsky orientované vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách přírodovědně zaměřených předmětů umožňuje jednak zvýšení motivace a zájmu žáků o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

Program příměstského tábora byl koncipován tak, aby zahrnoval co nejširší spektrum aktivit v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci.

Více informací z proběhlého tábora včetně videozáznamu můžete zhlédnout zde.

Hlavní koordinátor tábora: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Kreativní manažeři projektu scienceZOOM2: Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. 

KGE