Jak bádají didaktici?


V rámci výuky didaktiky zeměpisu (KGE/DIG2G) dne 10. 3. 2015 si studenti sami připravili badatelské odpoledne plné pokusů využitelných v rámci výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ.

Praktické pokusy byly zaměřené na vysvětlení jevů, které probíhají běžně kolem nás.

Dozvěděli jsme se a prakticky si ukázali například:

  • Jak probíhá konvekce tepla a kde na Zemi najdeme konvekční proudy?
  • A proč teplý vzduch vlastně stoupá vzhůru a studený klesá dolů?  A zda můžeme tohoto jevu nějak využít?
  • Jak vzniká mrak a zda může vzniknout takový malý obláček v láhvi?
  • Může vzniknou blesk ze lžičky? A proč nám při bouřce vstávají vlasy na hlavě, je to hrůzou?
  • Zda svíčka opravdu požírá kyslík?
  • Jak probíhá difuze? Liší se dle teploty kapaliny apod.? Můžu vypít inkoust a nevědět o tom?
  • Proč magnetická střelka kompasu ukazuje na sever? A může na sever ukazovat i jehla? Umí vlastně jehla plavat?
  • Jak funguje seismograf? Můžeme si jej vyrobit doma či ve škole?

 

Tímto děkuji všem studentům 1. ročníku studijního oboru Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ za jejich dokonalou přípravu a výbornou vlastní výuku. 

Těším se na další hodiny s Vámi :) 


Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.