Krajské kolo zeměpisné olympiády


Dne 17. března 2015 se v DDM v Českých Budějovicích konalo Krajské kolo 17. ročníku Zeměpisné olympiády 2014/2015. Tohoto soutěžního kola se účastnilo více než 50 žáků a studentů ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje.

Porota krajského kola ZO 2014/2015 zasedala ve složení: Mgr. Ivana Skříčilová – předsedkyně komise Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Roman Kneifl, Mgr. Anita Otáhalová, Mgr. Ludmila Pospíšilová

Studenti KGE PF JU se účastnili Krajského kola ZO jako pomocní organizátoři celé akce. Pro účastníky si připravili i řadu zábavných zeměpisných pokusů, her a jiných aktivit. Tímto mi dovolte všem poděkovat za jejich aktivní účast a iniciativu. 

Výsledky krajského kola 17. ročníku Zeměpisné olympiády 2014/2015 naleznete zde.

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

KGE