Termíny státních závěrečných zkoušek 2015


Oznamujeme studentům končících ročníků, že SZZ na katedře geografie se uskuteční v týdnu 25. - 29.5. 2015 ve všech studijních oborech. Studijní podmínky je potřeba splnit v tomto případě do 30.4. 2015. Závěrečné kvalifikační práce musí být odevzdány nejpozději 4. 5. 2015.

Dále vězte, že v srpnovém fakultním termínu SZZ se uskuteční také SZZ zkoušky na katedře geografie ve všech studijních oborech. Studijní podmínky je potřeba splnit v tomto případě do 26.06. 2015.

KGE