Globální rozvojové vzdělávání v praxi


Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Vás srdečně zve na Studentskou konferenci a workshop s praktickými výstupy studentů Katedry společenských věd a Katedry geografie v rámci kurzu zaměřeného na Globální rozvojové vzdělávání.

Proběhne představení modelových hodin vytvořených studenty a praktické výstupy vycházející z principů GRV.
Součástí konference bude i praktický workshop, v rámci kterého studenti podrobněji představí vlastní výukové aktivity, články, hry pro žáky a jiné studenty na svých stanovištích.

KDE: učebna D240, ulice Dukelská 245/9 
KDY: 28. dubna 2015, od 16 - 20hod. 

Garanti projektu: Mgr. Anna Maršíková, M.A, Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Studentská konference je realizována za podpory projektu Člověka v tísni, o.p.s., Za změnou je učitel! 
Záštitu nad konferencí převzal děkan Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Hosté konference:
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - rektor JU
Mgr. Jana Kubelková, Ph.D. - Člověk v tísni, o.p.s. a jiní.

Přijďte podpořit své spolužáky a kamarády a nechte se inspirovat.

Pozvánku na tuto akci naleznete zde a program zde.

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.