Jak využívat audiovizuální materiály ve výuce?


Dne 21. 4. 2015 se konal na KGE PF JU v rámci předmětů Didaktika geografie II. a Didaktika geografie III. seminář společnosti Člověk v tísni, o.p.s. na téma Jak využívat audiovizuální materiály ve výuce? Seminář vedla lektorka Vlasta Vyčichlová z programu Jeden svět ve školách.

V rámci semináře byl v úvodu představen audiovizuální vzdělávací portál společnosti Člověk v tísni, o.p.s. s názvem Jeden svět ve školách. Studenti se dozvěděli, jak je možné s portálem pracovat ve výuce či jej využívat k vlastnímu studiu. Následně po motivačním úvodu a diskuzi nad tématem, jak a kdy je vhodné využívat při výuce "příběh", který dokument přináší, zhlédli studenti dokumentární filmy "Jako motýl" a "Děti ze stanice Leningradská" (obsah dokumentů viz přiložený plakát). Po každém zhlédnutí následovala ukázková zpětná vazba a samotná reflexe filmu. Filmové příběhy, přinášející těžké životní osudy, jsou velmi cenným studijním materiálem, který však musí být ve výuce užíván velice uvážlivě a s rozvahou. Reflexe filmů samotných je díky jejich obsahu velice náročná.

V závěru velmi přínosného odpoledne byla pozornost věnována aktivitám na uvědomění si našich životních hodnot a postojů, vlastních emocí. Celá výuková aktivita byla uzavřena psychologickou hrou "Krokodýlí řeka".

Chtěla bych tímto velice poděkovat lektorce Vlastě Vyčichlové za velice přínosné výukové odpoledne, na které všichni z nás budeme dlouho vzpomínat.

Zároveň bych ráda poděkovala všem studentům 1. a 2. ročníku navazujícího učitelského studia z KGE PF JU, kteří se účastnili semináře a velice aktivně se zapojovali do programu.

Děkuji Vám moc. 

Plakát z proběhlé akce naleznete zde.

Garant akce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.