PF JU - Katedra geografie

Terénní výuka ve Stromovce v rámci CŽV


V rámci rozšiřujícího studia na KGE PF JU k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách jsme v sobotu 18. 4. 2015 vyrazili s učiteli, tentokráte v roli studentů, do parku Stromovka. Program byl zaměřen na možnosti výuky fyzické geografie v terénu. Nejprve se účastníci seznámili s půdní sondou a možnostmi jejího využití ve výuce. Zároveň jsme pracovali s anemometrem, luxmetrem, hlukoměrem či vlhkoměr a výškoměrem. Zapojili jsme i půdní teploměr, neboť zjištění teploty vzduchu i půdy v tento den bylo na místě (naměřené teploty můžete zjistit z přiložených fotografií). Výukový den byl zakončen seznámení se s pravidly hry geocaching a možnostmi jejího využití ve výuce, prací s GPS a odlovem několika keší.

Děkujeme všem účastníkům za jejich aktivitu a těšíme se na další setkání. 

Za KGE PF JU 
Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.