Konkurenceschopnost regionů Slovenska - geografický kontext


V úterý 12. 5. 2015 navštívila naši katedru jedna z nejvýznamnějších postav slovenské geografie prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. z Katedry humánnej geografie a demografie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Pan profesor přednesl velmi zajímavou přednášku na téma "Konkurenceschopnost regionů Slovenska - geografický kontext".

Přednáška byla uvedena teoretickým exkurzem, který zahrnoval některé výchozí problémy studia regionů, resp. geografických aspektů obecně. Ústředním tématem byl posun ve významu a vnímání regionu, který je dnes primárně chápán jako účelový nástroj lidské aktivity. Do popředí studia regionů se dostává jejich konkurenceschopnost, v tomto kontextu pan profesor také diskutoval některé koncepce regionálního rozvoje.

Analytická část přednášky se věnovala otázkám socioekonomické vyspělosti a úrovně rozvoje funkčních městských regionů Slovenska v různých geografických aspektech a souvislostech. Pan profesor upozornil na problémy slovenské transformace, přičemž poukázal na západo-východní gradient socioekonomické vyspělosti regionů Slovenska a demonstroval jej na několika ukazatelích.

Přednáška byla velmi inspirativní a probíhala v příjemné atmosféře. Pan profesor do ní mj. zakomponoval i vlastní zážitky z cest do Nepálu a na Mauricius, které přímo nesouvisely s tématem, nicméně byly též podnětné a vzbudily zájem posluchačů.

Touto cestou děkujeme panu profesorovi za návštěvu a obohacující přednášku.

KGE