PF JU - Katedra geografie

Zeměpisný oborový den pro GYMJI


Další z badatelských výukových aktivit studentů KGE PF JU proběhla za podpory projektu GAJU 162/2013/S v pondělí 4. května 2015. Programu se účastnilo 50 studentů 1. a 2. ročníků z Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8.

Badatelské dopoledne bylo rozděleno do 2 výukových celků:

Zábavné zeměpisné pokusy a vědomostní hry

9:00 – 10:30hod. 
Lektoři aktivity z řad studentů KGE PF JU: Bc. Markéta Piňďáková, Bc. Stanislav Šablica 
Studenti si zábavnou a hravou formou zopakovali své zeměpisné znalosti. A pokusili se vyrobit si vlastní sopku.

Hydrosféra aneb bádáme s vodou

11:00 – 12:30hod. 
Lektor aktivity za řad studentů KGE PF JU: Bc. Luděk Mráz 

Více informací naleznete v sekci: "Výzkum-Další aktivity-Zeměpisné badatelské dny" nebo zde.