Daily Spatial Mobility and Transport Behaviour in the Czech Republic


RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. z katedry geografie a absolvent katedry Bc. Tomáš Květoň jsou autory nové monografie s názvem "Daily Spatial Mobility and Transport Behaviour in the Czech Republic", kterou v těchto dnech vydává prestižní zahraniční nakladatelství Lambert Academic Publishing. Kniha se zaměřuje na analýzu jednoho z nejvýznamnějších procesů v současné společnosti - každodenní mobilitu obyvatel. Její rostoucí úroveň autoři považují za distinktivní znak moderních společností. K rozvoji každodenní prostorové mobility obyvatel v současném světě dochází zejména vlivem mohutného rozvoje dopravy a dopravních technologií v průběhu posledních desetiletí. Fenomény jako internet, sociální sítě, chytré telefony stejně jako dynamický růst individuální automobilizace, rozvoj letecké dopravy nebo vysokorychlostních železnic jsou pak klíčovými předpoklady pro rozvoj fyzických i virtuálních kontaktů v prostoru. V podmínkách České republiky byly tyto fenomény sledovány spíše okrajově. Kniha proto přináší originální informace o současné mobilitě v Česku a dopravním chování české populace. Z metodologického hlediska je založena na kombinaci tradičních metod výzkumu prostorové mobility obyvatel prostřednictvím cestovních deníků a moderních geoinformačních technologií využívajících záznamy z GPS loggerů. Kniha bude brzy v distribuci na internetovém obchodě Amazon. 

KGE