PF JU - Katedra geografie

Terénní cvičení Albeř 2015


V termínu 14.-19.5.2015 se 6 studentů 2. ročníku oboru Geves KGE PF JU v ČB zúčastnilo terenního cvičení TC Albeř 2015 spolu se studenty a učiteli Katedry socialnígeografie a regionalního rozvoje PřF UK Praha pod vedením p. doc. I. Bičíka, kterému tímto děkujeme za spolupráci. 

Vice informací a průběh TC najdete zde

KGE