PF JU - Katedra geografie

Informace ohledně elektronické komunikace


V souvislosti s opatřením děkana č. 4/2015 k zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na PF JU informujeme stávající studenty, že zaměstnanci KGE budou se studenty elektronicky komunikovat pouze na oficiální e-mailové adresy. Na adresy typu: lucipísek@post.cz nebude brán zřetel a zaměstnanci KGE přes adresy tohoto typu nebudou komunikovat. 

KGE