Informace o přijímacím řízení do navazujícího studia


Oznamujeme studentům, že úspěšní absolventi státní závěrečné zkoušky ze zeměpisu oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, bakalářského učitelského dvouoborového studia na KGE PF JU v Českých Budějovicích bez ohledu na ukončený rok studia, se nemusí osobně dostavovat k přijímací zkoušce. Ostatní přihlášeni studenti tuto povinnost mají. 

KGE