Dodatečné informace o přijímacím řízení do navazujícího studia


Vážení uchazeči o navazující učitelský obor zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ:

Chtěl bych Vás informovat o situaci, která vyplynula při zpracovávání podkladů přijímacího řízení a technických možností systému STAG. Všem uchazečům, kteří k 19. 06. 2015 byli absolventi učitelství zeměpisu a druhého učitelského oboru na PF JU bylo přiděleno 100 bodů. Dále bylo sestaveno pořadí uchazečů, na základě váženého studijního průměru, tak jak stojí v podmínkách přijímacího řízení. Zde začíná zádrhel, protože systém STAG umí pracovat pouze s body a ne s následujícími dvěma veličinami (vážený studijní průměr, pořadí uchazeče). Proto byl každému uchazeči do systému STAG udělen přepočítaný počet bodů podle pořadí, tak že 1. v pořadí nebyl odečten žádný bod a bylo mu uděleno 100 bodů, 2. v pořadí bylo odečteno 0,5 bodu a uděleno 99,5 bodů, 3. v pořadí byl odečten 1 bod a uděleno 99 bodů atd. Tímto způsobem bylo v systému STAG odlišeno pořadí uchazečů, aniž by byly změněny podmínky přijímacího řízení. Podomně bylo postupováno při rovnosti bodů u uchazečů, kteří nebyli k 19. 06. 2015 absolventi učitelství zeměpisu a druhého učitelského oboru na PF JU.

Děkuji za pochopení a s pozdravem Jiří Rypl