Soutěž o nejlepší studentskou geografickou fotografii


KGE vyhlašuje foto soutěž o nejlepší studentskou geografickou fotografii. Vaše fotky zasílejte na sekretariát KGE do konce září. Nejlepší fotografie vyhodnoceny v říjnu 2015 budou vystaveny po čas konference České geografické společnosti 5.- 7. 9. 2016 na KGE PF JU v Českých Budějovicích.

KGE