Studenti učitelství na KGE PF JU pomáhají ve světě!


V rámci předmětu KGE PF JU Globální rozvojové vzdělávání byla v dubnu 2015 uspořádána studentská konference a workshop Za změnou je učitel! Globální rozvojové vzdělávání v praxi. Tato konference proběhla za podpory projektu Za změnou je učitel! ve spolupráci se společností Člověk v tísni o.p.s, Katedrou společenských věd PF JU a Katedrou geografie PF JU.

Během konference a workshopu studenti prakticky představili a zrealizovali, před více jak 150 hosty, své vlastní návrhy modelových výukových hodin vycházejících z principů Globálního rozvojového vzdělávání.

V rámci svých dobrovolných aktivit na kurzu Globální rozvojové vzdělávání zároveň zakoupili školní pomůcky skrze dárkové certifikáty společnosti Člověk v tísni „Skutečný dárek.cz“.

Studenti takto zakoupili na vlastní náklady následující pomůcky a prostředky:

  • 5 sad školních pomůcek (sešity, tužky aj.) pro více jak 35 dětí z Afriky či Asie. Certifikát dostupný na: http://www.skutecnydarek.cz/p/sesity-a-tuzky-pro-7-deti/
  • 1 školní tabuli pro chudé země Afriky či Asie
  • 1 zdravé dětství – certifikát zajistí nákup například léčivé výživy pro jedno podvyživené dítě na dva týdny nebo zorganizuje osvětový kurz pro 10 maminek s dětmi, kde se dozvědí jak pečovat o své potomky v útlém věku a jak pro ně správně vařit

Tímto mi dovolte poděkovat všem studentům i hostům a vyučujícím participujícím na konferenci a zároveň všem studentům z kurzu Globální rozvojové vzdělávání, za jejich výbornou práci. Jmenovitě mi prosím dovolte poděkovat Kateřině Braunové, Evě Groulíkové, Michaele Jelínkové, Štěpánu Klučkovi, Petře Komárkové, Lucii Ležákové, Jakubu Maršánovi, Markétě Martínkové, Elišce Novákové, Bohumile Pešlové, Lukáši Pojslovi, Marii Procházkové, Filipovi Rozkošnému, Barboře Rybáříkové, Josefu Slavatovi, Kristýně Sodomkové, Janu Starcovi, Evě Štěpánové, Lence Štroblové, Petrovi Tkanému, Michaele Trnkové a Elišce Varausové.

Děkuji Vám.

Přeji hezké prázdniny a těším se na příští akademický rok.

Garant předmětu: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.