RNDr. Jan PILEČEK, Ph.D.


tel: +420 387 773 035
e-mail: hopilec@atlas.cz 
konzultační hodiny: po předchozí domluvě e-mailem

zaměření: periferní oblasti, sociální a lidský kapitál, regionální rozvoj, strukturální fondy


vyučované předměty: 

  • Základy regionálního rozvoje  
  • Geografická analýza mikroregionu  

 


CURRICULUM VITAE


Vzdělání

2014

RNDr. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

2007–2013

Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj - téma disertační práce: Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí Česka

2001–2006

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, studijní program Sociální geografie 

 

Zahraniční stáže a pobyty 

2009

studijní pobyt na University of Joensuu (University of Eastern Finland), Department of Geography, Finsko, Joensuu

2008

 „1st International GEOREGNET Summer School” – Europe of Regions - Europe as Region, Slovinsko, Maribor 

 

Zaměstnání 

od 2014 

Odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

od 2012

Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA, a.s. – projektový manažer

2011–2014

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje – vědecký pracovník 

2008–2012

ÚRS PRAHA, a.s., úsek regionálního rozvoje a bydlení – analytik

2005–2007

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – odborný referent, projektový manažer Útvaru INTERREG  

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST


Publikace s recenzním řízením  

Pileček, J., Chromý, P., Jančák, V. (2013): Social Capital and Local Socio-economic Development: the case of Czech peripheries. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 104, 5, s. 640-620.

Pileček, J., Červený, M., Müller, J. (2011): Ekonomické subjekty v úpadku jako jeden z projevů hospodářské krize: analýza regionálních disparit v rámci České republiky. Regionální studia, 5, 2, s. 2-13.

Pileček, J., Jančák, V. (2011): Theoretical and Methodological Aspects of the Identification and Delimitation of Peripheral Areas. AUC – Geographica, 46, 1, s. 43-52.

Pileček, J. (2011): The Role of Human Capital of Representatives of Municipal Self-government Bodies in Development of Borderland Peripheries in Czechia: the case of Volarsko. AUC – Geographica, 46, 2, s. 95-106.

Pileček, J., Jančák, V. (2010): Je možné měřit sociální kapitál? Analýza územní diferenciace okresů Česka. Geografie, 115, 1, s. 78-95.

Pileček, J. (2010): Koncept sociálního kapitálu: pokus o přehled teoretických a metodických východisek a aplikačních přístupů jeho studia. Geografie, 115, 1, s. 64-77.

Pileček, J., Müller, J. (2010): Regionální disparity ve vývoji nezaměstnanosti v období hospodářské krize. In: Sobočíková, K. (ed.): Regionální disparity a hospodářské subjekty v regionálním rozvoji. Elektronický sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Ostrava, CD-ROM.

Pileček. J., Červený, M. (2009): Problémy rozvoje krajů Česka – komparace statistických údajů, vyhodnocení SWOT analýz a názorů zástupců veřejné správy. Urbanismus a územní rozvoj, 12, 6, s. 29-35.

Pileček, J. (2008): Porovnání krajů Česka z hlediska realizace programu Interreg IIIA na jejich území. Regionální studia, 2, 1, s. 38-44.

Pileček, J. (2005): Příspěvek k metodice vymezování periferních oblastí: modelové území okresu Prachatice. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, s. 81-91.

 

 

Ostatní publikace 

Pileček, J., Červený, M., Klíma, J., Müller, J., Dupal, J., Kunc, Z. (2011): Regionální politika, územní disparity a dopady hospodářské krize v České republice. ÚRS PRAHA, a.s., Praha, 215 s.

Jančák, V., Chromý, P., Kučerová, S., Pileček, J. (2010): Lidský a sociální kapitál českého venkova. In: PERLÍN, R., HUPKOVÁ, M. (eds.): Venkovy a venkované. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, tematický list 8

Jančák, V., Pileček, J. (2010): Lidský kapitál v českém zemědělství. In: Perlín, R., Hupková, M. (eds.): Venkovy a venkované. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, tematický list 11

Klíma, J., Pileček, J., Červený, M. (2009): Regiony se soustředěnou podporou státu na území České republiky: přehled a zhodnocení vývoje po roce 1990. Obec a finance, 2, s. 31-33.

 


GRANTY 

V r. 2011–2014 spoluřešitel grantového projektu č. P404/11/1962 Mechanizmy a zdroje selektivního vývoje periferií v Česku a Rakousku v post-industriálním období – GA ČR 

V r. 2007-2011 spoluřešitel grantového projektu č. WD-03-07-1 Formy efektivního snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony České republiky – MMR